EELKOOL TULEB TAAS!

27 Sep, 2023
kerti.pellmas@avw.ee 0

EELKOOL TULEB TAAS!

Elujõud ja rõõm. Teadmiste himu ja liikumine. Rütmid ja loodus. Matkamine.

Armas eelkoolilaps,
Sind ootavad eelkooli õpetaja Marelle Tann ja eurütmia õpetaja Helvi Üprus! Ootame Sind eelkooli alates oktoobrist kuni aprillini

teisipäeviti 15:00-17:00 peatund Aruküla Vaba Waldorfkoolis, Tallinna mnt 38a ja

neljapäeviti 8:45-11:45 eurütmia ja matk Perekeskuses Männikäbi, Piiri 12a. 

Koos lastega ootame eelkooli ka vanemaid.  Esimene kord on eelkooli tutvustus lastevanematele 4. oktoober 16:30-17:30. Teine kord kohtume vanematega jaanuaris ja kolmas kord ootame teid pidulikule lõpetamisele.

Registreerimine: marelle.tann@avw.ee või kool@avw.ee .

Kuutasu 40 eur*. Koha eelkoolirühmas tagab esimese kuutasu ettemaks (loobumisel ei kuulu ettemaks tagastamisele). Kohti kuni 12 lapsele.
* Oktoober+detsember arvestatakse ühe kuuna.

Meie eesmärk on pakkuda lapsele sujuvat üleminekut kooli. Tutvume waldorfkooli peatunni rütmiga ja matkame looduses. Sellest aastast on lisandunud ka eurütmia tund. Eelkoolis tegeleme aineoskuste arendamisega, kus õppetöö on läbi põimitud loodusega, liikumisega ja meelte õpetusega. Oluliseks peame üldoskuste arendamist, sotsiaalset valmisolekut kooliks, õpime kuulamist ja ühtset koos toimetamist. Kõike seda selleks, et 1. klassis hoogsalt ja rõõmsalt jätkata õppimisega. Meile on oluline, et lapsel säiliks õpirõõm ja tunneks ennast maailmas teretulnud.

Eurütmia on liikumiskunst, mis teeb nähtavaks laulu ja kõne. Häälikud on osad inimese elujõududest, hääliku liigutused osad elujõudude liigutustest. Nende koos tegemine aitab kaasa laste kontsentreerumis- ja tähelepanuvõime arendamisele ning kõne rütmi tajuma õppimisele; väljenduslike, harmooniliste liigutuste jäljendamine on teraapiline ja kujundav, võimaldab luuletusi ja muinasjutte sügavalt läbi elada. See omakorda rikastab laste tundeelu ning annab neile rikkaliku sõnavara.

 

Eelkooli ajad 2023. aastal:

Oktoobris

17. oktoober T 15-17:00

19. oktoober N 8:45-11:45

31. oktoober T 15-17:00

Novembris:

2. november N 8:45-11:45

7. november T 15-17:00

9. november N 8:45-11:45

14. november T 15-17:00

16. november N 8:45-11:45

21. november T 15-17:00

23. november N 8:45-11:45

28. november T 15-17:00

30. november N 8:45-11:45

Detsembris:

5. detsember T 15-17:00

7. detsember N 8:45-11:45

12. detsember T 15-17:00

14. detsember N 8:45-11:45

Koolivaheaegadel eelkooli ei toimu!

Millega me eelkoolis tegeleme:

 • Liikumine: matk (sotsiaalne küpsus, ühtsus), kõndimine, vastupidavus, pallimängud;
 • Looduse õpetus – looduse tundmine, aastaajad, taimed, puud, ilmakaared, lõkke tegemine;
 • Eurütmia – häälikud, lugemise-, kirjutamise-, matemaatika eelharjutused, ruumiline mõtlemine;
 • Vormijoonistamine – lugemise ja kirjutamise eelharjutused, looduse vormid;
 • Matemaatika: advendikalender, aastaajad, kuud, päevad, oma sünnipäev;
 • Lugude jutustamine – õpetame kuulamist seeläbi, pildiline suuline täheõpetus;
 • Rütmid, temperamendisalmid;
 • Emakeel ja isamaa – regilaulud, loodusemaastikud;
 • Meelte õpetus;
 • Muusika ja pillid;
 • Kunst – maalimine vesivärvidega, joonistamine lugude järgi;
 • Puutöö – töö väikese noaga, matk, Johannese redel;
 • Käsitöö – kudumise eelharjutus – näppudega kudumine, voltimine, viltimine, õmblemine, lõikamine ja kleepimine – töö siidipaberiga jms.