WALDORFPEDAGOOGIKA

Waldorfkooli õppekava on üles ehitatud õpilase harmoonilise arengu toetamiseks. Lähtudes R.Steineri loodud inimõpetusest jälgitakse mida, millal ja kuidas oleks optimaalne õpetada. Õppekava on üles ehitatud nii, et erinevad õppeained ja kunstilis-praktilised tegevused toetaksid lapses toimuvaid muutusi ja mõjuksid tasakaalustavalt. Püütakse igati soodustada ja säilitada lapse õpitahet, uurivat käitumist, valmidust loovaks tegevuseks ja sotsiaalseks suhtlemiseks.

Algklassides ei kasutata traditsioonilisi õpikuid ja töövihikuid. Selle asemel töötavad lapsed valgetes vihikutes, kuhu õpetaja juhendamisel mesilasvahast kriitidega kirjutatakse ja joonistatakse. Selline isetegemine, mitte töövihiku lünkade täitmine, on oluline koordinatsiooni, tasakaalu, mälu ja liikuvuse arendamiseks. 1.klassis alustatakse ka kahe võõrkeele ja flöödimängu õppimisega.

Koolis on epohhiõpe. Igal hommikul õpitakse ühte õppeainet kahel esimesel koolitunnil 3-4 nädalat. Seejärel on võõrkeele, käsitöö, kunsti, liikumise, muusika ja harjutustunnid. Selline kindel päeva ja nädalarütm annab lastele turvatunde. Epohhiõpe võimaldab süveneda ühte ainesse kui tervikusse ning ka õppeainete integreerimist.

Oleme seisukohal, et faktidel põhinevas mälutreeningus on vähe elu ja lapsele huvipakkuvat ning tulemuseks on varakult koolist väsinud laps. Seepärast toimub õpetus läbi kunstilise tegevuse. Õppetöös püütakse arvestada laste erinevate võimetega. Õpilasi ei grupeerita andekuse järgi ega peeta otstarbekaks ka nende istumajätmist.

Koolis õpilastele hindeid ei panda. Kooliaasta lõpus annavad õpetajad kirjaliku hinnangu lapse arengu ja õpitulemuste kohta.

Kalender

<< Apr 2024 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tulevased üritused