KLASSIÕPETAJAD

1.klass Virge Must virge.must@gmail.com
2.klass Elo Tänover elo.tanover@hot.ee
3.klass Tiina Nahkor tiinanahkor@gmail.com
4.klass Karmen Püü karmenpyy@gmail.com
5.-6.klass Maia-Reta Trampärk maiareta@yahoo.com
7.klass Virge Sander virge.kool@gmail.com
8.klass Maret Meigo maret.meigo@gmail.com

 

Õppeaine

Õpetaja

Eesti keel, bioloogia Riina Harma
Vene keel Reet Karula,
Maia-Reta Trampärk
Saksa Keel Virge Sander
Inglise keel Kairit Johanson
Lasteringi juhendaja ja kogemusnõustaja Silja Tee
Loodusained Annika Arro
Eurütmia Karmen Püü
Ravieurütmia Katrin Napp
Kehaline kasvatus Angela Taro
Kõnekujundus Siiri Veensalu
Muusika Tiina Tinn
Ühiskonnaõpetus Maret Meigo
Religioon Reet Karula
Käsitöö Kristin Meigas