KLASSIÕPETAJAD

1.klass Elo Tänover elo.tanover@hot.ee
2.klass Tiina Nahkor tiinanahkor@gmail.com
3.klass Karmen Püü karmenpyy@gmail.com
4.-5.klass Maia-Reta Trampärk maiareta@yahoo.com
6.klass Virge Sander virge.kool@gmail.com
7.klass Maret Meigo maret.meigo@gmail.com
9.klass Maia-Reta Trampärk maiareta@yahoo.com

 

Õppeaine

Õpetaja

Eesti keel, bioloogia Riina Harma
Vene keel Reet Karula,
Maia-Reta Trampärk
Saksa Keel Virge Sander
Inglise keel Anu Korsar
Lasteringi juhendaja Silja Tee
Loodusained Annika Soa
Eurütmia Karmen Püü
Ravieurütmia Katrin Napp
Kehaline kasvatus Alain Ameljusenko
Kõnekujundus Siiri Veensalu
Muusika Tiina Tinn
Ühiskonnaõpetus Maret Meigo
Religioon Reet Karula
Käsitöö Kristin Meigas