Eelkool

Elujõud ja rõõm. Teadmiste himu ja liikumine. Rütmid ja loodus. Matkamine.

Armas eelkoolilaps,

Sind ootavad eelkooli õpetaja Marelle Tann ja eurütmia õpetaja Helvi Üprus!
Ootame Sind eelkooli alates oktoobrist kuni aprillini.

Meie eesmärk on pakkuda lapsele sujuvat üleminekut kooli

Tutvume waldorfkooli peatunni rütmiga ja matkame looduses. Sellest aastast on lisandunud ka eurütmia tund. Eelkoolis tegeleme aineoskuste arendamisega, kus õppetöö on läbi põimitud loodusega, liikumisega ja meelte õpetusega. Oluliseks peame üldoskuste arendamist, sotsiaalset valmisolekut kooliks, õpime kuulamist ja ühtset koos toimetamist. Kõike seda selleks, et 1. klassis hoogsalt ja rõõmsalt jätkata õppimisega. Meile on oluline, et lapsel säiliks õpirõõm ja tunneks ennast maailmas teretulnud.

Eurütmia

Eurütmia on liikumiskunst, mis teeb nähtavaks laulu ja kõne. Häälikud on osad inimese elujõududest, hääliku liigutused osad elujõudude liigutustest. Nende koos tegemine aitab kaasa laste kontsentreerumis- ja tähelepanuvõime arendamisele ning kõne rütmi tajuma õppimisele; väljenduslike, harmooniliste liigutuste jäljendamine on teraapiline ja kujundav, võimaldab luuletusi ja muinasjutte sügavalt läbi elada. See omakorda rikastab laste tundeelu ning annab neile rikkaliku sõnavara.

Millega me eelkoolis tegeleme

 • Liikumine: matk (sotsiaalne küpsus, ühtsus), kõndimine, vastupidavus, pallimängud;
 • Looduse õpetus – looduse tundmine, aastaajad, taimed, puud, ilmakaared, lõkke tegemine;
 • Eurütmia – häälikud, lugemise-, kirjutamise-, matemaatika eelharjutused, ruumiline mõtlemine;
 • Vormijoonistamine – lugemise ja kirjutamise eelharjutused, looduse vormid;
 • Matemaatika: advendikalender, aastaajad, kuud, päevad, oma sünnipäev;
 • Lugude jutustamine – õpetame kuulamist seeläbi, pildiline suuline täheõpetus;
 • Rütmid, temperamendisalmid;
 • Emakeel ja isamaa – regilaulud, loodusemaastikud;
 • Meelte õpetus;
 • Muusika ja pillid;
 • Kunst – maalimine vesivärvidega, joonistamine lugude järgi;
 • Puutöö – töö väikese noaga, matk, Johannese redel;
 • Käsitöö – kudumise eelharjutus – näppudega kudumine, voltimine, viltimine, õmblemine, lõikamine ja kleepimine – töö siidipaberiga jms.

2024/2025 õppeaasta info saabub varsti! Eeldatav õppemaks uueks aastaks on 100€ kuus. Enda lasteaia peredele kehtib soodustus.

 

Registreerimine: marelle.tann@avw.ee või kool@avw.ee