Meie lasteaed

Aruküla Waldorflasteaed tegutseb 1994. aastast alates. Meie lasteaias on 2 rühma ja eelkool. Lasteaed on Aruküla Vaba Waldorfkooli osa, mis tegutseb sama hoovi peal mõisahoones. Meie lasteaias on kahe rühma peale 32 kohta, töötavad 4 lasteaiaõpetajat, 2 assistenti ja 1 abiõpetaja.

Ühtne pere

Meie pisikeses lasteaias on kaks rühma – sõimerühm ja liitrühm. Kõige nooremad, keda lasteaiaperega liituma ootame on 1 aasta 8 kuu vanused lapsed. Liitrühmas avastavad maailma lapsed vanuses 3 kuni 7. Meie majas puutuvad rühmad omavahel väga tihedalt kokku, seega ka õed ja vennad, kes erinevates rühmades käivad, saavad soovi korral päeva jooksul omavahel mängida. Lisaks on lasteaed osa suuremast kooliperest, kellega koos on aasta jooksul mitmeid vahvaid üritusi.

Elu läbi mängu ja liikumise

Lasteaialaps õpib mängu ,erinevate praktiliste kogemuste ja teda ümbritsevate täiskasvanute matkimise kaudu. Seepärast võimaldame lastel osaleda erinevates päris elu tegevustes ja laseme neil ise avastada ja õppida.Meie mänguasjad jätavad ruumi laste fantaasiale ja tegevused võimaldavad katsetada erinevaid loovaid lahendusi. Kord nädalas tegelevad lapsed eurütmiaga, mis on Waldorfpedagoogika liikumiskunst. Eurütmia tähendab kreeka keeles-ilus liikumine. Eurütmia aitab lapsel läbi meelte kogemuste saada enda kehaga kontakti ja arendada kõnet. Eurütmia on tulevikukunst, mis on sissejuhatus sotsiaalsele kunstile. Eurütmia kaudu, ütleb R.Steiner, õpivad inimesed õigesti kuulama. Koolieelikud osalevad ka eelkoolis, mis toimub kooli ruumides ja kus nad saavad teada, mis seal koolis siis ikkagi tehakse.

Kindel rütm ja vaba mäng

Meie lasteaias on kindel aasta-, kuu-, nädala- ja päevarütm, mis aitab luua lastes turvatunnet ja mõista aja- ja loodusekulgu. Igapäevased laulud ja muinasjutud muutuvad koos looduse liikumisega läbi aasta. Iga nädalapäev on seotud kindla tegevusega: maalimine, voolimine, eurütmia, matk, küpsetamine. Kindla rütmi sees aga peame kõige olulisemaks vaba mängu ja seda, et lapsed saaksid palju värskes õhus tegutseda. Selleks annab meile ideaalse võimaluse suur mõisapark, mis pakub palju mängulusti ja avastamisrõõmu. Lapsed saavad veeta iga päev tunde looduses!

Kodu ja lasteaed

Väärtustame väga kodu ja lasteaia koostööd. See tähendab, et vanemad on hästi oluline osa meie lasteaiaperest ja alati oodatud meie toimetustest osa saama. Õppeaasta jooksul toimub mitmeid ühiseid ettevõtmisi: sügis- ja kevadtalgud, pühade tähistamised, lastevanemate õhtud jpm. Õpetaja ja lapsevanem on meie silmis koostööpartnerid, kelle ühine eesmärk on toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil. Vastastikkune austus ja usaldus on koostöö alus.