Kooli õpetajad

Kerti Pellmas

Kooli juhataja, 8. klassi klassiõpetaja

Lastega töötades viibid siiramas, tõelisemas ja usalduslikumas maailmas. Lapsi ei tohi petta. Nendega peab olema aus, vaatama ausalt enda sisse ja andma halastamatu hinnangu mitte ainult oma tegudele, vaid ka mõtetele ja tunnetele. See kasvatab ja kohustab! Sellepärast vist töötangi ikka veel meie koolis, et siin ma muutun iga päevaga paremaks inimeseks. Ja tunnen ka seda, et koolis töötades ma saan maailma veidikenegi paremaks muuta läbi kõigi nende laste, kes meie koolis käivad.

Laura Loikmann

1. klassi klassiõpetaja

Katrin Mesilane

2. klassi klassiõpetaja, inglise keel

Armastan seda tunnet, kui kooli uksest õpetajana sisse astun. Tean, et tuleb vahva päev ägedate laste seltsis ning me kõik oleme pärastlõunal tsipake targemad. Mulle on alati meeldinud kasutada tavapärase “kasvatama” asemel “suunama”, kuna olen veendunud, et just suunamine on see, mille abil kasvavad tegusad inimesed. Õpetajana saan jagada oma teadmisi, samas inspireerib see mind ennast üha rohkem teada saama, et oleks mida jagada.”

Virge Must

3. klassi klassiõpetaja

Õpetajana õpetavad lapsed sind ennast palju rohkem. See on vastastikune protsess. Raske on loomulikult, aga õpetades neid õpid ise, on pidev enesekasvatus ja see on tohutult huvitav!”

Maret Meigo

4.-5. klassi klassiõpetaja, ühiskonnaõpetus, ajalugu

Õpetaja töö on väga arendav. Olen sageli öelnud, et ma ei teaks pooli asju, mis maailmas juhtub, kui ma poleks õpetaja. Ma ei ole päris nõus nendega, kes ütlevad, et õpetaja töö on raske. Seda ei tohi lihtsalt enda jaoks liiga raskeks mõelda. Pigem saab lastega palju nalja ning on vahva jälgida nende muutumist.”

Annika Arro

7. klassi klassiõpetaja, loodusained, kõnekujundus

Loomulikult tahan ka mina, et lisaks inimeseks olemise õppimisele saavutaksid lapsed ka akadeemiliselt nii palju häid tulemusi, et nad võiksid õppida just seda kutset, mida nad elus edasi tahavad teha. Et nad selle üles leiaksid. Aga see tähendab seda, et sa ei saa olla ainult ainepõhine. Sa pead tahtma nendesse sügavalt sisse vaadata ja aidata neil iseendid mõista, et siis nad saaksid ennast avada ja väljendama hakata.”

Tiina Nahkor

9. klassi klassiõpetaja

Siin waldorfkoolis on võimalus töötada selliselt, et suudad aru saada ja mõista inimese kõige sügavamaid arenguvajadusi. Mind on need küsimused terve elu huvitanud. “

Maia-Reta Trampärk

Kooli asutaja
Vene keel, koorilaul

See töö… ma tahan maailma paremaks paigaks muuta ja olla nende hulgas ning koos nendega, kes soovivad sama. Ja lapsed – nemad on meie TULEVIK!”

Riina Harma

Õppealajuhataja, eesti keel, bioloogia, maalimine

Mulle tõesti on meeldinud, pakkunud väljakutseid, eneseületust ja rõõmu töötamine õpetajana. Saan ütelda, et eriti põnev, aga ka raske on olla klassiõpetaja. See on nagu kümnevõistlus, mis kestab 9 kooliaastat! Õpetaja ise peab olema see, kes julgeb ja tahab pingutada ja ennast arendada. On vabadust, võimalus otsustada ja vastutada. Ja muidugi klassitäis lapsi, kes igasse koolipäeva põnevat tunnete virrvarri toovad.”

Reet Karula

Vene keel, religioon, voolimine

“See on olnud suur rõõm seista klassis, särasilmad sind ootusärevalt jälgimas. See on suur ülesanne, aidata neil maailma mõista. See on suur vastutus ja sellest ka soov tegutseda parimal viisil.”

Margus Makke

Puutöö

Mulle meeldib jagada kogemusi, mis ise olen omandanud ja näha kuidas need avardavad õpilaste maailma.”

Katrin Napp

Eurütmiateraapia

“Eurütmiateraapia on õige viis laste toetamiseks waldorfkoolis, sest mõlemal on sama käsitlus inimesest ja tema arengu seaduspärasustest. Mulle pakub suurt väljakutset leida iga lapse puhul vastus küsimustele: Kes sa oled? Kuidas saan ma sind aidata? Vastuste otsimine avab uusi (mõistmis)uksi ja samas tekitab huvi, sest väljakutse pole end veel ammendanud.”

Heiko Kraubner

Kehaline kasvatus

Mulle meeldib liikuv töö ja töö noortega. Huvitav on jälgida nende arengut ja aidata sellele kaasa. Kui veel selekteerub välja mõni õpilane, kes tahab ka trennis käia, siis treeningprotsess, võistlusteks valmistumine jmt, on eriti huvitavad.”

Agni Radik

Inglise keel

Väikeses koolis töötades tunned ennast justkui perena ja õpilastele oma teadmisi jagades näha kohest tagasiside ongi just see, mille pärast õpetaja olla. Kasvame koos õpilastega.”

Tiina Tinn

Muusika, koorilaul

Teengi vist seda tööd selle pärast, et äkki lapsed leiavad sellest, mida neile õpetan, midagi, mis neile rõõmu valmistab, mingeid raskusi ületada aitab, elus vajalikuks ja edasiviivaks osutub, esinemisjulgust harjutab, erinevates oskustes ennast proovile panna ja ehk võitjaks saada.”

Ljudmilla Toom

Lasteringi juhendaja

Tahtsin kunagi saada lasteaia kasvatajaks. Nüüd sain pikapäeva vanaemaks toredatele lastele, kes on mulle väga kallid.”

Elika Siim

Käsitöö

“Ma armastan käsitööd! Kududa, tikkida, kedrata, õmmelda, niisama meisterdada… Armastan seda tunnet, kui oma käega midagi ilusat ja ainulaadset valmis olen teinud. Armastan ka lapsi.  Armastan pööraselt oma nelja võsukest, aga ka lapsi üldse nende ainulaadsuses ja imelises isikupärasuses. Veel armastan ma, kui suudan mõnele lapsele midagi sellist õpetada, mis tema enesekindlust tõstab ja tal silma särama paneb. Käsitöö õpetamine annab selleks fantastilise võimaluse. Rääkimata kogu pedagoogilisest kasust, mida lapse käeline arendamine talle ja näiteks tema kõne arengule üldiselt juurde annab. Olen õnnelik inimene, et saan Aruküla Waldorfkoolis selliselt tegeleda millegagi, mida niimoodi armastan ja väärtustan.”

Virge Sander

Matemaatika

Waldorfpedagoogika teeb õpetamise äärmiselt huvitavaks, sest õpetaja teab lapse arengut sügavuti ja seal, kus mõni näiteks vihastuks, waldorfõpetaja hoopis rõõmustab, et näe lapsel on käes 9nda eluaasta kriis ja ta teab, kuidas tuleb lapsega käituda. Nii tekib lastega eriline side, õpid neid mõistma ja tunnetama mitmel tasandil. Milline usaldus ja teisalt ka vastutus, et saan olla nende teejuhiks ja saatjaks nende sirgumise teekonnal. Näha kuidas lapsest sirgub nooruk, saata ta siit pesast OMA lennule – see on imeline kogemus! “

Helvi Üprus

Eurütmia

Olen õppinud lastega töötades mõistma paremini nende vajadusi ning samas ka enda võimekust ja puudujääke oma ülesannete täitmisel. See on parim võimalus enesearenguks ja ma olen selle eest väga tänulik.”