Õppetöö

Aruküla Vaba Waldorfkoolil on kõiki õppeaineid hõlmav õppekava. Erinevate ainete vahel on sidusus, mis peegeldab maailma ühtsust ning annab õpilasele terviklikkuse tunnetuse. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest. Õppekava arvestab põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuete ning Eesti waldorfkoolide avatud tuumõppekava põhimõtetega. AVW õppekava on saanud hinnangu ja kooskõlastuse Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Õppekavaga saab täpsemalt tutvuda siin.

Tundide ajad

08:15 – 09:55 Peatund   
10:10 – 10:55
10:55 – 11:20 1.söögivahetund
11:20 – 12:05
12:05 – 12:25 2.söögivahetund
12:25 – 13:10
13:20 – 14:05
14:05 – 14:30 Pikapäevarühma söömine
14:30 – 15:00

Vaheajad

Sügisvaheaeg: 23. oktoober  – 29. oktoober

Jõuluvaheaeg: 21. detsember – 7. jaanuar

Suusavaheaeg: 26. veebruar – 3. märts

Kevadvaheaeg: 22. aprill – 28. aprill

Suvevaheaeg: (va lõpuklassid) 13. juuni – 31. august

Kodukord

Aruküla Vaba Waldorfkooli kodukord kehtib kogu kooli territooriumil. Meie kooli kodukord on täitmiseks nii õpilastele kui õpetajatele. Samuti palume meie kodukorda austada kooli külalistel. Kooli kodukord on kinnitatud AVS-i Üldkoosolekul 29.09.2014. aastal ning viimased täiendused on viidud sisse 30. augustil 2022. Kodukorraga saab täpsemalt tutvuda siin.

Aastaplaan 2023/2024​

01.09Kooliaasta avaaktus kell 11:00
16.09Talgupäev
29.09Miikaelipäeva pidu
06.10Õpetajate päeva tähistamine
20.10Kuupidu, I õppeperioodi lõpp
23.-29.10Vaheaeg
10.11Laternapidu
24.11Kuupidu
03.12Advendiring
09.12Jõululaat
20.12Jõulupidu 18.00, II õppeperioodi lõpp
21.12-07.01Jõuluvaheaeg
08.01Kolmekuningapäeva tähistamine
02.02Kuupidu
13.02Vastlapäeva ja sõbrapäeva tähistamine
23.02EV teemaline aktus, III õppeperioodi lõpp
26.02-03.03Talvevaheaeg
14.03Emakeelepäeva tähistamine
02.04Ülestõusmispüha tähistamine
20.04Avatud uste päev
22.-28.04Kevadvaheaeg
17.-18.05Waldorfkoolide olümpiamängud
24.05Tutipidu
31.05IX klassi emakeele eksam
05.06Kooliaasta lõpuaktus 9.00
06.06IX klassi matemaatika eksam
12.06IX klassi valik eksam
15.06IX klassi lõpuaktus
13.06-31.08Suvevaheaeg (va IX klass)