LASTEVANEMATE KOOL

Lastevanemate kooli oleme ellu kutsunud tutvustamaks meie uutele ja ka praegustele lapsevanematele waldorfpedagoogika põhimõtteid. Lastevanemate kooli raames ootame vanematega kaasa ka kooliminevaid lapsi. Lapsed saavad lasteaia ruumides meisterdada, maalida ja teha tutvust tulevaste koolikaaslastega. Eriti soovitav on see nendele lastele, kes ei osale lasteaia töös pidevalt. Lastevanemate kool töötab meil oktoobrist märtsini. Lasteaias on avatud lastehoid! Kõik huvilised on väga oodatud. Osalustasu 5 eurot inimese kohta. Käesoleva õppeaasta loengute kava on koostamisel.